Senter for sjeldne diagnoser

Norge har ett landsdekkende PKU-senter der man har spesialkunnskap om PKU med et team av leger, sykepleiere og kliniske ernæringsfysiologer som arbeider med PKU. Dette teamet finnes ved Oslo Universitetssykehus, Senter for sjeldne medfødte diagnoser, ved Rikshospitalet.

Senteret er en del av Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser ved Oslo Universitetssykehus HF. Senteret er et tverrfaglig, landsdekkende kompetansesenter som tilbyr informasjon, rådgivning og kursvirksomhet. Her vil familier med PKU bli fulgt opp hele livet.

Senter for sjeldne diagnoser tilbyr diverse brosjyremateriell:

Linken til hjemmesiden til Senter for sjeldne diagnoser finner du her.

Diagnosebrosjyre om PKU kan du laste ned her.

Informasjonsbrosjyre om PKU kan du laste ned her.

Informasjonshefte om PKU på arabisk  kan du laste ned her.

Skriv ut

Du kan også lese om;

Se også