Informasjon og introduksjon til PKU

PKU, eller fenylketonuri som det også heter, skyldes at kroppen helt eller delvis mangler et enzym som er nødvendig for å bryte ned en av bestanddelene i protein. Her kan du lese mer om hvorfor PKU oppstår og hvem som får sykdommen.

Se også