Den Norske PKU forening

PKU-foreningen er en interesseorganisasjon som drives på frivillig basis av personer med PKU, eller med PKU i nær familie, og skal være et serviceorgan for familier med PKU eller beslektede stoffskiftefeil i familien.

Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser i forhold til behandlende lege, sykehus, trygdeetat og andre aktuelle instanser. De arrangerer årlige PKU-treff og bidrar til å gi relevant informasjon til nye PKU-familier. 2 ganger i året utgis PKU-bladet.

Foreningen er åpen for alle med PKU eller beslektede stoffskiftefeil i familien, samt slekt, venner, behandlere, forskere og andre interesserte. Du finner den Norske PKU forening på www.pkuforeningen.no

Du kan registrere deg som medlem her.

Skriv ut

Du kan også lese om;

Se også